***............................Všechny ukončené příběhy od Rin-chan. Originální web TADY. Pěkné čtení =)............................***

Fenceless part 12

24. října 2007 v 11:41 | Rin-chan |  Bez hranic

Zrada vlastní krve

Hikaru seděla v knihovně, kam ji pustil vrátný a pročítala archív.Nemohla nic najít, až konečně na něco narazila.Stálo tam, že Nozoku sice nepřišel, ale ddovnitř, do místnosti sousedící s prstenem šli tři muži na jeho pověření.Nikdo jiný tam ten den nešel.,,Ale koukejme, že by náš vznešený pán poslal vojáky, aby okradli tatínka?"pošeptala si s úsměvem.Vytáhla list s údajem, srolovala ho a uložila si ho do pouzdra na shurikeny.Vstala a chtěla odejít, dveře ale byly zamčené.,,To si děláte legraci, že mě tu ten vrátnej omylem zamknul!"prskla.Zkusila to znovu, ale výsledek byl stejný.,,Super, jestli se brácha dozví, že nejsem v posteli, dá mi co proto."povzdechla si.V tom si všimla šachty, která byla vpravo ode dveří až skoro u stropu.Napřed tu myšlenku zamítla, ale když viděla, že dveřma se ven nedostane, přece jen se rozhodla vzít to šachtou.

Otvor byl docela velký a tak se jí lezlo pohodlně.Po chvíli uslyšela hlasy.,,Páni, touhle šachtou se všechno ozývá, jako v uzavřeným tunelu!"pomyslela si Hikaru.Za chvíli dolezla k malé mřížce na pravé stěně šachty.Hlasy se ozývaly z místnosti za ní.Na chvíli se zastavila a podívala se přes mřížku.Ke svému údivu v místnosti spatřila Nozoku a nějaké tři muže.,,Začíná to tady být horké, musíme prsten odvézt!"zlobil se jeden muž.Hikaru vyvalila oči a úplně zapomněla, že se chtěla dostat ven.,,Uklidni se.Než zítra ti ninjové začnou průzkum, budeme pryč."řekl s úsměvem Nozoku.,,Tak to tenhle prevít teda ukradnul prsten?"pomyslela si vyjeveně.Hned se ale naštvala.,,Teď se dostanu ven a vzbudím kluky, než tihle ničemové odjedou!"řekla si a chystala se odejít, když se stala nemilá věc.Zrovna ve chvíli, kdy to nejmíň potřebovala se v špinavé a neuklízené šachtě ze stropu spustil docela velký pavouk a přímo jí před nosem.Hikaru ho uviděla a zapomněla se kontrolovat.,,Proboha!"vypískla nešťastně.Nozoku se podíval jejím směrem a uviděl za mřížkou její obličej.,,To je ta holka, zaní!"vykřikl a všichni se vyhrnuli ven.,,Sakra!"ulevila si a nehledě na pavouka se koukala rychle dostat ven.Seskočila do haly a utíkala ke dveřím.Před ni skočil jeden z těch mužů.,,Kam ten spěch, slečinko?"zasmál se.Hikaru vytáhla jeden ze svých bičů a ohnala se po něm.Bič se kolem něj omotal a odhodil ho stranou.Hikaru vyběhla ven a do haly se přiřítil Nozoku se zbylými dvěma muži.,,Ty idiote, tys ji nechal utéct?Za ní, dělejte!"rozkázal a všichni se dali do pronásledování Hikaru.

,,Tak tohle je průšvih!"usykla Hikaru v běhu.Utíkala směrem k domu, kde byli ubytováni.Když proníhala kolem jednoho tmavého zákoutí, někdo ji popadnul a strhnul do tmy.Chtěla vykřiknout, ale někdo jí zakryl pusu.,,Ne, tohle ne!"pomyslela si.Když se chtěla začít bránit, neznámý na ni promluvil..,,Klid, Hikaru, to jsme my!"řekl.Hikaru poznala Kakashiho.,,To jste vy, kluci?Bože, jsem tak ráda, že vás vidím!Nevěřili by jste, co jsem zjistila!"vychrlila.,,My to víme."řekl Dan.,,A jak?"zarazila se.,,Máš u sebe vysílačku."zasmál se.Hikaru si uvědomila, že má pravdu, při dnešním hledání si ji zapomněla sundat.,,Takže víte, co se děje?"zeptala se.,,Ano, víme.A máme plán, poslouchej!"řekl Kakashi a začal jí něco vysvětlovat.Mezitím po jejích stopách utíkal Nozoku a ti tři chlapi.,,Jestli ji nenajdeme, můžeme se těšit na relaxaci za mřížemi!"kalil vodu Nozoku.V tom uviděli pod sebou utíkat Hikaru.,,Tady je, křepelička!"zasmál se a skočili před ni.,,A máme tě!"vykřikl.Zezadu někdo Hikaru zacpal pusu a chytil ji.Potom ji odnesli zpátky do Daganova domu.

Dovedli ji do místnosti, kde je předtím viděla.Dva chlapi ji drželi a Nozoku stál před ní.Pořádně se rozhlédla.Asi tři metry pod stropem byl starý ochoz, který visel na zpuchřelých lanech a přímo před ní byl nějaký stůl.,,Myslím, že jsi vyslechla jeden z našich důvěrných rozhovorů!"začal Nozoku.,,A to se nedělá.Musíme tě potrestat.Jistě chápeš, že tě nemůžeme nechat naživu, když tolik víš.Je to ale škoda..."řekl a usmál se.Hikaru mlčela.,,Dobře....před tím, než se zbavíme nedobrovolného zdroje informací v tvé osobě, chceš nám ještě něco sdělit?Poslední přání?"zeptal se Nozoku s úšklebkem.Hikaru se jemně usmála, což Nozoku vytočilo.,,Čemu se směješ?!"vykřikl.Podívala se mu do očí.,,Víš, řekla bych, že máš docela velkej problém."usmála se.Nechápavě se na ni díval.,,Já totiž nejsem Hikaru!"dodala.Najednou se od ní rozběhnul kouř a místo ní se objevil Tanako.,,Překvapení!"řekl a pustil se do muže po své pravici.,,Co to je?"vykřikl Nozoku a hnal se po něm.Před něj skočil Kakashi.,,Tvůj soupeř jsem já!"řekl.,,Na něj!"vykřikl Nozoku na zbylé dva chlápky a pustil se do boje s Kakashim.Jeden z nich napřáhnul ruku s mečem a chystal se zabít jím Tanaka.Najednou se mu kolem ruky něco omotalo.Byl to bič Hikaru, která stála na ochozu..,,Takže zezadu, jo?!"vykřikla a popadla druhý bič, který doteď měla u pasu.Pořádně jím práskla a muž se skácel na podlahu s velkým, krvavým šrámem na hrudi.Tanako zatím vyřídil svého protivníka.Třetí hodil po Hikaru velký shuriken.Napravo od ní se ale vyřítil jiný a sejmul ho.Hned na to se objevil Dan.Vzal si do rukou abnormální množství hvězdic a zasypal jimi útočníka.Kakashi mezitím zlikvidoval Nozoku.

,,Dobře, kde je ten prsten?"zeptal se ho.Nozoku mlčel.,,Tanako?"obrátil se Kakashi na Tanaka.,,Byakugan!"řekl Tanako.Pak se usmál a šel k džbánu v rohu místnosti.Sáhnul dovnitř a vytáhl prsten.,,Ubohá skrýš!"poznamenal Dan.V tom se zvednul muž, kterého Hikaru skolila a uhodil mečem po Tanakovi.Ten to nečekal a kryl se rukou.Meč se mu zasekl do ruky.,,Hikaru, pomoz mu!"vykřikl Kakashi na Hikaru, která stála nejblíž.Ta se ale leknutím ani nehnula.Kakashi teda vyskočil a chlapa skolil.,,Co to s tebou je?"obořil se na ni.Jen stála a dívala se vyděšeně na Tanakovu ránu.,,Ošetříš ho aspoň?"řekl Kakashi jedovatě.Hikaru sebou cukla a šla pomalu k Tanakovi.,,Dobře, jdeme odevzdat prsten, pak přijďtě za námi."řekl Kakashi a s Danem odešel.Ve dveřích se ale ještě zastavil.,,Nevím, proč se spolu nebavíte, ale v boji budete spolupracovat, jasné?"řekl a odešel.,,Taky nevím, proč se spolu nebavíme."řekl Tanako.,,Jo tak ty nevíš?!"utrhla se na něj.Tanako se zarazil.Hikaru byla zamračená a mlčky mu ošetřovala ránu.,,To teda nevím."řekl ostřeji.,,Tak hádej!"vyjela na něj.,,Jo? Já?Ty ses se mnou přestala bavit, všímat si mě aniž by jsi řekla proč.Ani na tu schůzku jsi nepřišla!"řekl.,,Já jsem tam přišla!"vyjela na něj vztekle.,,A akorát jsem tě viděla, jak se olizuješ se svou přítelkyní z Hyuuga klanu!"zakřičela.Tanako vyvalil oči a v tu chvíli mu to došlo.Neovládnul se a začal se smát.,,Tak to je moc!"pomyslela si Hikaru.,,Máš to v pořádku!"řekla naštvaně, zvedla se a rychle odcházela pryč.Než ale došla ke dveřím, stál tam Tanako a zavřel je.,,Co to sakra děláš?!Pusť mě ven!"zakřičela naštvaně.,,Ne."zasmál se.Hikaru se teď rozzlobila ještě víc než předtím a chtěla ho uhodit.Pěstí mířila na jeho obličej.On jí ale pěst chytil, přitáhnul si ji a políbil.To ji tak překvapilo, že zapomněla na to, že je naštvaná.,,Co to děláš?!"vyjekla, když se vzpamatovala.,,Ani nevíš, co jsi viděla!"zasmál se a všechno jí vysvětlil.,,To jako popravdě?Ježiš, já sem ale kráva!"rozesmála se a skočila mu kolem krku.Tanako ji objal.,,Kdybys to řekla hned, mohli jsme si tohle ušetřit."zasmál se a byl rád, že je zase všechno v pořádku.

,,Nejsem si jistej, jestli bylo nejlepší nechat je tam o samotě...."ušklíbnul se Dan.,,Ehm...proč?"obrátil se na něj Kakashi.,,No.....jen tak."řekl rychle Dan.Kakashi se zamračil.,,Měl bych něco vědět?"zeptal se.,,No, nevím co."prohodil Dan lhostejně.,,Když myslíš."řekl Kakashi a dál už se tím nezabýval.Došli před Daganův pokoj a Dan podržel Nozoku, zatímco Kakashi zaklepal.Ozvaly se kroky a Dagan otevřel.,,Co chcete tak pozdě v noci?"zeptal se udiveně.,,Něco vám neseme."usmál se Kakashi a podal mu prsten.,,Proboha!Kde jste to našli?!"vykřikl překvapeně a vzal si ho.,,Našli jsme zloděje, který ho ukradnul."řekl pomalu Kakashi.,,A kdo to je?"zamračil se Dagan.Kakashi ustoupil a Dagan uviděl svého syna.,,Nozoku?Co tu děláš ty?"zeptal se překvapeně.Všichni mlčeli a Daganovi to došlo.,,To ty?"zeptal se.Nozoku se díval jinam.Dagan zavřel oči.,,Stráže!"vykřikl najednou.Chodbou hned přiběhlo asi pět mužů.,,Dejte ho do vězení."řekl Dagan.,,Tati?!"vykřikl Nozoku.,,Nejsem tvůj otec!"zasyčel Dagan a nechal ho odvést.,,Děkuju vám.Prokázali jste naší vesnici obrovskou službu, proto vám celým jejím jménem děkuji."obrátil se na Kakashiho a Dana.V tom se v chodbičce vedle ozval hluk a vpadli k nim Tanako s Hikaru.,,Proč se tady valíte jak velká voda?!"zlobil se Kakashi.,,Promiň, bl...."začla Hikaru, pak ale mrkla na Dagana a změnila větu:,,Promiňte, trochu jsme se nehlídali...."řekla a dusila smích.,,Tak se jděte vyspat, odvedli jste dobrou práci, děkuji vám."řekl vlídně Dagan.Rozloučili se s ním a vydali se domů.Když tam došli, zalezli si každý do svého spacáku a šli spát.

Ráno vstali a šli k Daganovi.Přijali ještě jednou jeho díky a honorář a vydali se domů, do Konohy.Hikaru celou dobu měla ty smradlavé věci.,,Bezva, takže tohle jsme vyřešili....."řekla spokojeně.,,Jo, zvládli jste to dobře!"pochválil je Kakashi.Potom šli chvíli mlčky.,,Tak, a jsme za hranicí území vesnice Takumi."oznámil, když míjeli velký, železný kámen.,,Konečně."ulevil si Dan.,,Kam to běžíš, Hikaru?!"vykřikl Tanako na Hikaru, která mizela kdesi v křoví.,,Jdu shodit tyhle hnusný hadry!"vykřikla a než bys řekl švec, zmizela jim z očí.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama