***............................Všechny ukončené příběhy od Rin-chan. Originální web TADY. Pěkné čtení =)............................***

Unfair life 13

30. prosince 2007 v 15:58 | Rin-chan |  Nespravedlivý život
Naruto čekal na Hinatu u houpačky u akademie.V kapse stále nervózně převaloval krabičku s prstýnkem a co chvíli se na ni díval.Pořád přemýšlel, jak jí to má říct.Náhle jím projela ostrá vlna chladu a nějakého nepochopitelného strachu.Celý se otřásl při tomto pocitu a zapnul si bundu, kterou měl až doteď rozepnutou.Seděl a přemýšlel, nakonec se mu čekání zdálo až příliš dlouhé.Kouknul na hodiny u dveří do akademie a poznal, že Hinata má už přes půl hodiny zpoždění.,,Že by jí ten harant nevyřídil můj vzkaz?"napadlo ho mrzutě.Po další půlhodince ho čekání omrzelo a rozhodnul se, že se pro Hinatu staví doma.Zvednul se a vyskočil na střechu blízkého domu.A z ní potom na další, a další.U brány do Hyuuga části vesnice seskočil na zem a prošel dovnitř.Nikde nikdo nebyl, což bylo velmi neobvyklé.Náhle před něj seskočili dva ANBU a jeden z nich se zeptal.,,Co tu děláš?"Naruto se zarazil.,,Já...jdu za přítelkyní.....proč?"zakoktal.ANBU, který na něj předtím mluvil si sundal masku a Naruto v něm poznal ,,Kakashi-sensei!"křiknul a usmál se.Úplně zapomněl, že se Kakashi vrátil k ANBU.,,Vy jste mě docela polekal.Co tu děláte?"zajímal se.,,Vyšetřuju vraždu.Měl bys jít."odpověděl.Úsměv na Narutově tváři poněkud ztuhnul.,,Vraždu?Koho?No, to je vlastně jedno, potřebuju za Hinatou.Můžete mě k ní pustit?"obrátil se na něj.Kakashi se podíval na kolegu a cosi mu ukázal.Ten přikývnul a zmizel.,,Obávám se že to nepůjde."podíval se znovu na Naruta.,,A to proč?"zeptal se poněkud útočněji.,,Co jí chceš?"podíval se na něj Kakashi.Naruto se usmál a vytáhnul z kapsy modrou krabičku.Otevřel ji a ukázal Kakashimu prsten uvnitř.,,Chci se jí zeptat, jestli si mě vezme.Čekáme spolu dítě.Ale zatím je to tajemství."usmál se tajemně.Kakashi trochu poblednul a vzdychnul.V tu chvíli se vrátil muž, který tam s ním prve stál a podal mu cosi zabaleného.Kakashi to podal Narutovi.Naruto to rozbalil a v první chvíli nechápal.Na béžovém papíře před ním ležela ninja čelenka se znakem Konohy, který byl potřísněný krví.,,Co to je?"podivil se.,,Je Hinátin."řekl Kakashi opatrně.,,Co?A stalo se jí něco?Je v pořádku?"leknul se Naruto.,,Právě že není.....proto tu jsem."pravil Kakashi mírně přiškrceně.Narutovi se spojily dvě a dvě.,,Co?!To snad ona...to její vraždu vyšetřujete?!"křiknul.Jeho oči zrudly, vousky na tváři se zvětšily.Narostly mu delší drápy, vlasy se rozježily a kolem něj se utvořil obal z rudé, ďábelské chakry.,,To je zlé!"vyhrknul Kakashi a pokynul kolegovi.Ten okamžitě uskočil.Naruto se ohnal jedním ze svých ocasů z chakry a jeden z nádherných domů, plus dva stromy byl v troskách.Kakashi sáhnul do své taštičky na zádech a vytáhnul jakýsi papírek s pečetí.Rychle sebou mrsknul a přiskočil k Narutovi.Ten ho však zpozoroval dřív a odrazil ho do blízkého domu, který při té příležitosti i shodil.Na Kakashiho spadla celá zeď.,,Kakashi-sama!"křiknul druhý ANBU.Naruto se na něj podíval a skočil po něm.Náhle jeho ruce i nohy ovinuly tlusté větve a zastavily ho.Vzduchem se mihnul rychlý stín a Naruto měl náhle na čele malý papírek s pečetí, přesně ten samý, který se na něj pokusil připevnit Kakashi.Jeho chakra slábla, jeho oči, tvář, vlasy a nehty se vrátily do normálu.Naruto klesnul na kolena, potom i na ruce a vydýchával se.,,Hokage-sama!"křiknul znovu ANBU a přiskočil ke zdi, pod níž ležel Kakashi.Začal zuřivě odhazovat kamení, které na něm leželo.Hromada se zvedla a z ní se vynořil Kakashi živý a zdravý, až na malý šrám na hlavě.,,Musíš se naučit krotit Naruto."usmál se zachránce.Byl to Yamato.Naruto sklopil oči.,,Chci ji vidět."zašeptal.Kakashi se mu to pokusil vymluvit.,,To není dobrý...".,,Řekl jsem, že ji chci vidět!"zakřičel.Kakashi se podíval na Yamata, který po hodné chvíli přikývnul.,,Tak pojď."vybídnul ho.
Po cestě viděli spoustu mrtvých těl Hyuugů.,,To je celý klan..."zašeptal Naruto.Kakashi přikývnul.Naruto dál smutně pozoroval těla.Byly tam i děti....ať už to udělal kdokoliv, mohl to být jen nějaký netvor.Dovedli ho do tmavé uličky, kde byli asi tři další ANBU spolu s Vojenskou policií.Naruto je ale neviděl.Jediné, co viděl byla menší postava, opřená o zeď a přikrytá velkým plátnem.,,Hinata-san!"křiknul do tichého šepotu vyšetřovatelů.Všechny zraky se na něj obrátily, mu to ale bylo jedno.Skočil k ní a odkryl látku než mu v tom mohl kdokoliv zabránit.Hinata měla zavřené oči a až na ránu uprostřed břicha vypadala v pořádku.Její bledá pokožka a nádherné, lesklé vlasy ho přitahovaly.,,Jak jste ji našli?"zašeptal.,,Tak, jak ji vidíte.Vrah nebyl nijak hrubý nebo agresivní.Zabil ji rychle a opatrně ji posadil."odpověděl mu jeden z ANBU, Kakashi na něj však mávnul, ať mlčí.Naruto ve chvíli cítil obrovský příval pocitů, z nichž nejsilnější byla asi nenávist, hněv, láska, smutek a zoufalství.Svět pro něj nabral barvu šedi, jako to bývá pro každého, kdo ztratil někoho, kdo mu byl blízký.Náhle se rozbrečel.Věděl, že ho ostatní vidí a bylo mu to volné.Objal Hinatu kolem hlavy a políbil ji na čelo.Kakashi k němu přišel a položil mu ruku na rameno.Nevěděl co má říct, a možná to tak bylo lepší.Možná mělo být ticho.....,,Najděte a přiveďte slečnu Haruno Sakuru."obrátil se Kakashi na své podřízené.Kývli a dva z nich se vydali někam pryč, pro Sakuru.
Ta seděla u ní v kuchyni s Niborim.Učila ho, jak správně nabrousit shuriken, aby byl všude stejně hodně ostrý a byl tak lepší, než normálně.Náhle se Sakura otočila a vrhla za sebe kunai.Za ní stáli dva muži v maskách a jeden z nich držel v ruce její nůž.Nibori vyskočil a zapnul Byakugan.Sakura ho ale jediným mávnutím ruky uklidnila.Poznala, o koho jde.,,Vy jste ANBU z jednotky Kakashi-senseie, že ano?"usmála se.,,Přesně tak."přisvědčil ten, který chytil její kunai a vrátil jí ho.,,Děkuju.O co jde?"zeptala se.,,Váš sensei nás sem poslal, musíte s námi."promluvil ten druhý.,,Proč?"vyštěkl Nibori.Sakura se usmála a otočila se na něj.,,Určitě se nic neděje.Ty ale teď utíkej domů, než dostaneš nářez, je už pozdě."řekla.,,To asi nepůjde....ten chlapec musí také s námi."ukázal jeden z nich na Niboriho.,,A proč?Jak to s ním souvisí?"zamračila se.,,To vám vysvětlí Hokage-sama, není to v naší pravomoci.Půjdeme?"zeptal se slušně ten první.,,Tak dobře."souhlasila s povzdechem Sakura a podala Niborimu ruku.Ten se jí chytnul a nechali se poslušně odvést Černými ochránci.Ti je dovedli k bráně do Hyuuga čtvrti, kde se zastavili.,,Dál půjdeme jen já a vy, chlapec zůstane s kolegou."obrátil se na Sakuru ten první.,,Já chci jít taky!"křiknul Nibori.Sakura zaváhala a podívala se na oba.,,Nebylo by to moudré...."řekl skoro prosebně lovec.Sakura vzdychla.Už tušila, že se asi něco vážného stalo.,,Raději tu zůstaň a buď v klidu.Vrátím se brzo, domluveno?"obrátila se na něj.,,Tak dobře."zamračil se Nibori.Sakura s lovcem zmizela.,,Nebude to na dlouho, že ne?Musím domů, trénovat.Jestli přijdu pozdě, dědeček mě potrestá, a to fakt není nic příjemnýho."vysvětlil.,,Obávám se, že toho se bát nemusíš..."podotknul prázdně ten, co tam s ním zůstal.Nibori narážku nepochopil, ale nechal to být.Posadil se na velký kámen u brány a čekal.
,,Co se tu proboha stalo?!"vyděsila se Sakura, když pod nimi uviděla spoustu mrtvých těl a ANBU s policií.,,To vám řekne Hokage, brzy tam budeme."odpověděl muž, co ji vedl.Sakura se tedy už dál neptala, ale pohled dolů ji děsil.Kdyby nešli po střechách, asi by to nesnesla.Konečně seskočili do malé, vlhké uličky.,,Kakashi-sensei, co se to stalo?!"křikla na něj.Kakashi sklopil oči a slabě pokynul hlavou nalevo od sebe.Sakura se ohlédla a strnula.Uviděla Naruta, jak vzlyká a něco objímá.,,Naruto!"křikla a chtěla se k němu rozběhnout, Kakashi ji ale zadržel.,,Opatrně...hlavně ho nelituj a ani....ji.Potřebuje oporu...."zašeptal.Sakura přikývla a Kakashi ji pustil.,,Naruto!"zopakovala a dřepla si k němu.Pak uviděla Hinatu.Zarazila se, nevěděla, co dělat.Rozklepaly se jí ruce a nevěděla, co si má myslet.Oči jí zvlhly.Potom si vzpomněla na Kakashiho slova a vzchopila se.,,Naruto...."zašeptala a objala ho.Pustil Hinatu a pevně objal Sakuru kolem krku.Položil jí hlavu na rameno a zavzlykal:,,Čekala naše dítě..."Sakura vyvalila oči a pohlédla na Kakashiho.Ten jen vzdychnul a pohlédnul jinam.,,A chtěl jsem...chtěl jsem...."koktal.Slova mu uvízla v krku, tak mlčky sáhnul do kapsy a ukázal Sakuře prsten.Sakura zatla zuby a zavřela oči, aby zabránila slzám.Naruto se tomu nebránil a klidně brečel.,,To bude dobré....uvidíš......"zašeptala.,,Ale co bude dobré?Je mrtvá, a jak říká, jeho dítě taky..."napadlo ji.Nahlas to ale neřekla.,,Kapitáne!"křikla na vedoucího jedné ANBU jednotky.,,Ano?"zpozorněl.,,Odveďte pana Uzumaki odtud, nejlépe do nemocnice."poprosila.,,Já nikam nepůjdu."zamračil se Naruto.,,V tomhle stavu tu nezůstaneš.Brzy ji uvidíš...a já za chvíli přijdu za tebou....."slíbila.Naruto po chvíli kývnul a vytáhnul prsten.Nasadil ho Hinatě na prst a políbil ji na čelo.Potom se nechal poslušně odvést.Sakura utřela slzy, které jí přece jen vytryskly do očí a podívala se na Kakashiho.,,Můžu?"zeptala se.,,Samozřejmě."souhlasil.Sakura zasealovala a pořádně prohlédla Hinatino tělo.,,Nemá žádné jiné zranění, až na tu bodnou ránu na břiše, ta byla smrtelná.......a opravdu čekala dítě, asi první měsíc....."dodala tiše a podívala se na nehybnou kamarádku.Kakashi vzdychnul.,,Tomu říkám zvrat...celý klan."Sakura se podivila.,,To je celý klan mrtvý?Úplně všichni?",,Bohužel musím říci, že ano."řekl Kakashi.Sakura přikryla Hinatu a postavila se.,,Všichni ne.Nibori žije."zašeptala.,,Někdo mu to musí říct."souhlasil Kakashi.,,Já to udělám."rozhodla Sakura.Nikdo nic nenamítal.Sakuře konečně došel hrozný význam jejího snu...
Když vyšla před bránu a oznámila to Niborimu, zpočátku jí nevěřil.Potom se snažil zadržet slzy, ale nešlo mu to.Vrhnul se Sakuře do náručí a ta ho utěšovala.Tak jako kdysi Sasuke zůstal i Nibori sám, s tím rozdílem, že neměl bratra.Byl dočista poslední Hyuuga.Sakura se potom dostavila do nemocnice, kde už na ni čekal Naruto.I přes to, že s nikým jiným nekomunikoval, Sakura věděla, že to není trvalé.Dostane se z toho.,,Určitě to byli Zvuční ninjové..."zašeptal.Sakura přikývla.,,Ano.Musíme je dostat."Naruto se na ni podíval.,,A jak to chceš udělat?"zeptal se nevěřícně.,,Nikdo nám tu nebude jen tak vraždit."zamračila se.,,Co zamýšlíš?"zeptal se Naruto podezíravě.,,Co uděláš, když máš doma myš?"zeptala se a dívala se z okna.,,Myš?"Naruto teď neměl náladu na hádanky.,,No co, nastražím pastičku."odbyl ji.,,A když se nechytne?"pokračovala Sakura.Naruto neodpověděl.,,Přece ji najdeš a zabiješ osobně."usmála se a vstala.,,Sakuro, to nemůžeš, zabijí tě!"vyděsil se.,,Já se tě neptala."pousmála se.Její ruka se rozzářila modrou chakrou a dotkla se jí Narutova čela.Ten málem upadnul.Zachytila ho a opřela o zeď, potom se nepozorovaně vyplížila ven, vzala to nejnutnější a za pomoci drobného genjutsu proklouzla kolem stráží u brány.Vyběhla ven a dala se na cestu tmavým, hustým lesem někam pryč.Jak na myš?Najděte ji!

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Kiba Kiba | 2. února 2009 v 18:55 | Reagovat

Tohle je fakt asi ten nejsmutnější díl ale až po tom kde jsem já umřel. Můžete Ino vzkázat že jí miluju.....?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama