***............................Všechny ukončené příběhy od Rin-chan. Originální web TADY. Pěkné čtení =)............................***

Unfair life 14

30. prosince 2007 v 15:58 | Rin-chan |  Nespravedlivý život
Sakura utíkala po stopách.Bylo jich nějak málo, vrahů tedy nebylo mnoho.Utíkala sotva hodinu, když ji silná chakra přinutila zastavit se.Rychle zaskočila za strom a opatrně vykoukla na pole před sebou.Tam, kde končil les a začínala veliká louka spatřila u menší skalky červenovlasou dívku, se kterou se již dříve setkala.Zatla zuby a zamračila se.Měla co dělat, aby nevylítla a neuřízla té couře palici hned na poprvé.Pomalu a tiše vytáhla svůj kunai a stále ji upřeně pozorovala.Vypadalo to, že si jí nevšimla.Náhle jako by ucítila vlnění vzduchu a hned na to ji na krku zastudila chladná ocel ostrého meče.Lekla se.,,A mám tě..."ozvalo se pomalu a spokojeně.Dívka u kamene se otočila a usmála se.,,Výborně, Sasuke-kun!Ty jsi nejlepší!"křikla nadšeně.,,Běž."pobídnul Sakuru šťouchnutím do zad.Sakura upustila kunai a dala se do kroku.Nebylo pochyb - mladík za ní byl Sasuke.Sakura polkla.Teď byl čas použít jutsu, které se naučila při svém pobytu ve Skryté Vodopádové jako Hitomi a které od té doby nezkoušela.Její tělo se náhle rozprsklo na tisíce malých kapiček, jež se pomalu a lehce snášely k zemi.Sasuke se usmál, protože přesně tohle od ní čekal.,,Vem si ji, Karin."usmál se a pohodlně se uvelebil ke kameni.Vytáhnul láhev s vodou a napil se.Karin zprvu nechápala, ale potom se náhle otočila a zastavila ránu, kterou na ni Sakura zezadu vedla.,,Ale, co se to stalo?Proč nepláčeš?"ušklíbla se.,,A ty?Měla bys."oplatila jí to Sakura.Karin se po ní ohnala pěstí a Sakura rychle uhnula.Předklonila se a uhodila do země, která se hned směrem ke Karin rozevřela.Ta několika přemety uskočila a dál se na ni pohrdavě dívala.,,Co jste provedli Hyuuga klanu?!"křikla Sakura.,,Ty sis toho ještě nevšimla?Zlikvidovali jsme ho."odpověděla v klidu.,,A já teď zlikviduju tebe, káčo jedna!"namíchla se Sakura a hodila po ní shuriken.Karin si přidřepla a přesně v tu chvíli Sakura dupla.Země se pod ní rozevřela a Karin se s výkřikem zřítila dolů.Náhle její tělo zmizelo a rozplynulo se v kouř.,,Kde sakra je?!"podivila se Sakura.,,Přímo tady!"ozvalo se za ní.Sakura jen tak tak uskočila ráně, kterou na ni Karin mířila.Zareagovala rychle a ohnala se svým narychlo vytaseným kunaiem.Karin, která to nečekala to zasáhlo do boku.Vykřikla a uskočila, rukou si chytila ránu.Nebylo to nic vážného, vlastně jen škrábanec, ale Karin to pěkně naštvalo.,,Ty děvko!Jak si tohle dovoluješ?!"vykřikla a vrhla se na Sakuru.Pustila se do ní jemným uměním taijutsu, ale Sakura zapojila svoji hrubou pěstní sílu.Potýkaly se jen rukama už skoro deset minut.Náhle Sakura špatně stoupla a Karin jí podkopla nohu.Sakura spadla na záda, Karin ji přišlápla a namířila jí na krk svůj meč.,,Končíš, ty jedna malá čubko."usmála se.,,Omyl.."zakašlala Sakura.,,Já teprve začínám."usmála se.Zakouřilo se od ní a na jejím místě se objevil špalek.,,Ale kde...."vyjekla zmateně Karin.,,Přímo tady!"křikla Sakura a svým kunaiem jí zezadu podřízla krk.,,Sakra...."křikla z posledních sil Karin a chytla se za ránu.Krev se jí ve velkém množství valila ven a barvila trávník na sytě červenou barvu.,,Tady to máš čůzo!"křikla Sakura.Karin klekla na kolena a potom se zhroutila na trávník.Pozorovala svou ruku před obličejem a ještě jemně poškubávala prsty.Potom vydechla.Napořád.
Sakura se vydýchávala.Pomalu se do ní vléval jakýsi třas kvůli tomu, co právě udělala, ale přerušilo ho pomalé tleskání.Ohlédla se a spatřila sedícího Sasukeho, jak jí s jakýmsi úsměvem v očích tleská.,,Bravo.Opravdu dobře."usmál se.Se Sakurou to málem praštilo.Právě podřízla jeho partnerku, měla její krev všude a on ji chválí?To snad ani nemůže myslet vážně!,,Tak takovou si tě vážně nepamatuju.Jsi silnější.A hezčí."usmál se a přejel ji pohledem.,,Zchlaď se.Už nejsi ten playboy z Listové.Teď jsi vrah...nevinných lidí a malých dětí.Ty už nejsi ten, kdo jen slovy dokáže neuvěřitelně okouzlit dívku.Už ne."setřela ho.,,Ale no tak.Proč tak z ostra?Chtěl jsem jenom být zdvořilý..."usmál se úlisně a vstal.,,Nepřibližuj se!Proč jsi vyvraždil Hyuugy?"křikla a namířila na něj kunai.,,Cože?Jaké vraždění?"podivil se.,,Nehraj si na neviňátko!Před necelými třemi hodinami jsi ty a tahle zmije vyvraždil celý klan Hyuuga!"osvěžila mu paměť.,,Já?Proč bych to dělal?V Konoze jsem nebyl celé věky, středem mého zájmu je Itachi, Konoha mě nezajímá.Copak bych mohl zaútočit na domov?A vyvraždit nějaký klan?Pamatuju si, jak bylo mě, když vyvraždili ten můj.To bych neudělal."řekl a zatvářil se udiveně.Sakura znejistěla.I když byla předtím pevně rozhodnuta nevěřit mu ani slovo, přece jen zaváhala.,,Tak kdo je tedy zabil?A Hinatu?"křikla.,,Já nevím...možná to byli naši vojáci.Ale já jim to nepřikázal ani jsem o tom nevěděl."lhal až se hory zelenaly.Sakura si nebyla jistá, jestli mu má věřit nebo ne.,,Ale zabil jsi Saie.A Kibu!"napadlo ji náhle.Ucítila, že má nový důvod k nenávisti.,,To ano."přisvědčil klidně.Sakura se na něj rozběhla jen se svým kunaiem.,,Jsi blázen."ušklíbnul se.Jediným rýchlým, plynulým pohybem ji chytil pevně za zápěstí a druhou rukou za vlasy.Sakura vykřikla a zaklonila hlavu, protože ji tam táhla Sasukeho ruka.Vzpamatovala se , do druhé ruky vzala jiný kunai a ohnala se jím po něm.Sasuke však včas uskočil.Sakura couvla a pohladila si vlasy na místě, kde ji Sasuke držel, aby trochu ulevila bolesti.Potom zase pevně uchopila kunai a namířila jím na Sasukeho.
,,Pamatuju si, když jsme skládali chuuninskou zkoušku.Jak jsi se bála, pořád jsi jenom pištěla, omdlévala a nechávala se nosit v náručí.Vzpomínáš?"usmál se na ni.Sakura zatla zuby.,,A jak jsi se probrala v souboji se Zakem, Dosu a Kin a potom nás dokonce i překvapila v souboji s Ino.Já tam sice nebyl, ale slyšel jsem o tom.A spousta dalšího.Na tobě opravdu byly patrné pokroky."žvanil.,,Kdybys místo kecání bojoval, byla by větší legrace."prskla s úšklebkem.Sasuke se zatvářil zvědavě.,,Ty se mnou chceš opravdu bojovat?Myslel jsem, že jsi mě vyhledala třeba proto, že jsem ti chyběl."řekl.,,To uřčitě."zasmála se a hodila po něm shuriken.Sasuke ho odrazil mečem tak rychle, že si Sakura ani nevšimla, že tasí.Malinko ucouvla, jinak se snažila zachovávat chladnou hlavu.Náhle poskočila dopředu a začala do něj mlátit kunaiem hlava nehlava.Sasuke s neustále stejným znuděným výrazem její rány odrážel.Po chvíli ho to očividně přestalo bavit a chytil ji za triko.Silou ji otočil a ona dopadla zády na kámen, o který se předtím opíral.Trochu jí to vyrazilo dech a než se stačila vzpamatovat, byl na ní přitisknutý Sasuke a u krku jí držel svůj meč.,,Jsi v šachu."zašeptal.,,Ty taky."usmála se spokojeně.Sasuke si až teď všimnul jejího kunaie, který se nacházel velice nepříjemně blízko jeho krční tepny.,,Šikovná."zasyčel.,,Díky."ušklíbla se.,,Co teď?Když tě podříznu, podřízneš mě taky.Já tě nepustím a ty mě taky ne.Tak jak dál?"zajímal se.,,Můžeš se vzdát..."navrhla a snažila se, aby její hlas zněl klidně.Ve skutečnosti ale nebyla tak klidná, jak na povrchu vypadala.Přítomnost její dávné lásky a to že byl tak blízko ji hodně vrušilo a úplně vyvedlo z míry.Dýchala zhluboka a snažila se zachovat klid, doopravdy ale toužila, aby se přiblížil ještě víc, možná úplně....,,Tak co bude...?"zašeptala chvějivě a zhluboka se nadechla.Sasuke se pomalu přibližoval.Jeho ústa už byla jen kousek od těch jejích a jen čekaly, až se setkají.Sakura pomalu přivřela oči a nechala se strhnout svým chtíčem, ale když už chyběl jen kousíček, probrala se.,,Já nemůžu!"vyjekla a odrazila ho od sebe.Sasukeho to očividně překvapilo.,,Ty jsi se opravdu změnila."usmál se kysele na Sakuru, která se stále jednou rukou opírala o kámen a lehce se jí třásla kolena.,,Musím pomstít Saie..."zašeptala a postavila se zpříma.,,Opravdu?A položila sis někdy otázku, proč jsi ho milovala?"zeptal se Sasuke.Sakura mlčela.,,Protože se mi podobal.Byli jsme si podobní.Namlouvala sis, že ho miluješ, ale celou dobu jsi myslela na mě."kapal jí do duše jed.,,Ne, nemáš pravdu!"přerušila ho.,,Milovala jsem ho pro to, jaký byl..."řekla.,,Sama tomu nevěříš."prohásil.,,Věřím!Vím to!"zakřičela a znovu se na něj rozběhla.
Dupla do země, která praskla Sasukemu takřka pod nohama a začala do něj mlátit pěstmi.,,A už jsme zase u toho.Bojuješ zuřivostí."poučoval.,,Nestarej se o to, jak bojuju, tak jako tak chcípneš!"řekla.Vytáhla několik kunai nožů s malými, růžovými pytlíčky na rukojetích a hodila je na něj.Pytlíčky praskly a ven se vyhrnulo velké množství malých lístečků.Pak vzala ještě jeden kunai s výbušným lístkem a hodila ho k nim.,,Sakura: Fubuki no Jutsu!"křikla.,,Doprdele..."zasyčel Sasuke.Všechny lístky v tu ránu vybouchly.Sasuke jen o kousek uskočil.Narazil do stromu a spadnul na kolena.A už tu byla Sakura , znovu a vytrvale do něj bušila a Sasuke její rány čím dál zoufaleji zastavoval.Bylo zvláštní, že dosud nepoužil sharingan.Sakura se napřáhla a jedním kunaiem ho bodla do pravého ramene.Sasuke se pousmál.,,Výborně, gratuluji.Tohle už se dlouho nikomu nepovedlo.A teď můj kousek."řekl.Než Sakura stačila zjistit, co to má být, uchopily ji zezadu dvě silné paže.Jedna kolem břicha a duhá jí přiložila ke krku zase onen meč.Sasuke před ní zmizel a ona ucítila na zátylku něčí horký dech.Pomalu, vyděšeně se ohlédla a její ustrašené, pistáciově zelené oči se dívaly přímo do jiných, krvavě rudých očí s tomoe.Náhle se sharingan z jeho očí pomalu ztratil a dívaly se na ni ty staré, známé uhlově černé.Sakura se pomalu nadechla a chtěla se vyprostit, ale Sasuke ji držel pevně.Díky meči pod hrdlem se cítila tak nebezpečně a blízko smrti, ale v Sasukeho silných, vypracovaných pažích tak bezpečně a hezky, že se jí opět zmocňovalo vzrušení.V břiše měla podivný, jako by těžký ale zároveň lechtající pocit a srdce jí bilo rychleji a přitom pomaleji.Jako by ho slyšela ve své rozbouřené, zmatené mysli.Ještě trochu víc pootočila hlavu a Sasuke se o kousek přiblížil.A znovu byli tak blízko, že stačilo se jen kousek naklonit.Sakura znovu málem odolala, ale tentokrát to nešlo.Přitahoval ji jako magnet.Pomalu, s jistotou, že jí neublíží se otočila a objala ho kolem krku.On ji uchopil kolem pasu a pomalu sjížděl rukama níž.Po téměř dvaceti letech nekonečné a neudržitelné touhy se jejich rty setkaly a splynuly v jednom jediném okamžiku.Sakuře se podlomila kolena, ale Sasuke ji pevně držel.Zdálo se jí, že líbá jako sám bůh.Chtěla jít dál, ale přesto se bála.Sasuke ji pomalu a citelně uchopil a položil do trávy pod strom, kde se nacházeli.Mazlili se a Sakury se ještě více a více zmocňovala touha.Sasuke na tom zřejmě byl podobně.Byla to touha po tom druhém.
Sasuke přejel níž a líbal ji na krku.Zavřela oči a nechala to na něm.Náhle jí ale vytanul na mysli Sai, Kiba, Neji a Tenten.Taky Hinata, Hime a všichni, kdo nedávno přišlo o život.Náhle ji všechno přešlo a i když dosáhla, čeho chtěla, odolala.,,Ne!"křikla a Sasuke se zarazil.Svalila ho ze sebe a vyskočila na nohy.Chytila se za hlavu a podívala se na něj.,,Já..já chci...vždycky jsem chtěla.Ale nemůžu.....ty jsi nepřítel....jsi nepřítel a zrádce!"vykřikla nešťastně a rozběhla se zpátky.Sasuke ji nechal jít.Věděl, že tímhle to neskončilo.Sakura se rozběhla lesem a pomalu začínala plakat.Bylo už šero a ona pořádně neviděla na cestu, takže se jí hodněkrát stalo, že šlápla do bláta, spadla nebo se o něco ošklivě poškrábala.Do krve rozdrásanýma rukama rozhrnovala ostnaté křoví a pořád vytrvale utíkala, dokud nenarazila na bránu Konohy.Tady konečně poněkud vydechla a už klidnějším tempem se vydala do nemocnice.Vešla dovnitř a otevřela skříňku s náplastmi a desinfekcemi.Začala si ošetřovat škrábance a pomalu se uklidňovala.,,Co se ti stalo?"ozvalo se za ní.Ohlédla se a ve dveřích spatřila Naruta.,,Ty jsi ještě tady?"podivila se.,,Ne.Šel jsem za tebou."zamračil se.Sakura se zděsila.,,Odkud?!"vyjekla.,,Jenom od brány."odpověděl, což ji uklidnilo.To poslední, o co teď stála bylo, aby o ní a Sasukem někdo věděl.,,Co se ti stalo?Našla jsi je?"zajímal se.,,Ne.Uprchli."odpověděla.,,A čí je ta krev?"zeptal se podezíravě.Napřed ji napadlo ho odbýt nebo zalhat, ale rozhodla se, že tahle pravda je neškodná.,,Karin.Zabila jsem ji."odvětila klidně a dál se čistila.,,Ty jsi zabila Karin?"vyvalil oči.,,Ano."odpověsěla s klidem, i když vůbec klidná nebyla.,,Bože, a jsi v pořádku?"leknul se.,,Ano.Jsem unavená, jdu se domů vyspat....dobrou."utnula rozhovor a odešla.,,Dobrou..."bylo jediné, na co se vzmohl.Kdyby jí ale viděl do duše poznal by, že v pořádku není.Vlastně vůbec.Sakura se vnitřně zžírala.Jak se teď může někomu podívat do očí?Vždyť se málem milovala s jejich největším nepřítelem!

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Natano-chan Natano-chan | 21. srpna 2009 v 0:39 | Reagovat

stalo se vám někomu že se vám blbě dýchalo ??? protože já jsem si už málem volala sanitku proboha to je geniální....ať žije RIN!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama